5 tips om de mismatch tussen advocatenkantoren en (jonge) medewerkers te verkleinen

Jonge generaties hebben andere wensen en behoeften dan voorheen en advocatenkantoren hebben nauwelijks een verandering doorgemaakt. Energiegevers ontbreken met als gevolg dat het traditionele advocatenkantoor minder aantrekkelijk wordt als werkgever. Met deze 5 tips kun je deze mismatch verkleinen.

Of je nu partner of senior-medewerker bent, of wat minder ervaring hebt, iedereen die werkt bij een advocatenkantoor kan deze 5 tips gebruiken om zelf een steentje bij te dragen aan een toekomstbestendige organisatie waarin de medewerker centraal staat.

Tip 1:  Erken de mismatch

Er zijn genoeg kantoren waar een groot deel van de partners of HR-medewerkers niet (wil) zien dat er een probleem is. Deels komt dit omdat vertrekkende medewerkers niet worden gezien als probleem omdat er nu eenmaal een piramidestructuur is. Een andere oorzaak is dat op korte termijn geen problemen lijken te zijn, bijvoorbeeld omdat er voldoende kandidaat-partners zijn voor de komende twee jaar. Het ontbreken van een langetermijnvisie van de partners kan komen doordat zij zelf niet lang meer hoeven aan te blijven. Hierdoor zien zij nu alleen dat het ‘gewoon goed’ gaat en focussen zij niet op de toekomst.

Binnen de advocatuur is een hoog verloop een serieus probleem. Toch denken veel partners dat bij hun eigen kantoor niets aan de hand is, omdat de medewerkers ‘altijd kunnen aangeven als ze ergens mee zitten’. Dit is kwalijk, want in veel gevallen voelen medewerkers dit heel anders. Erken de mismatch. Dit lijkt misschien een vanzelfsprekendheid, maar dit is zeker niet het geval.

Tip 2: Luister en sta open voor andere visies

Neem de tijd voor een open gesprek. Vraag hoe het echt met iemand gaat en probeer je in de ander in te leven. Stap af van je normale denkwijze en bekijk de kwesties eens van een andere kant. Het gaat er hierbij niet om wat jij vindt. Het gaat erom hoe de ander zijn werk, de communicatie en taken ervaart. Het gaat om de perceptie op het niveau van de ander. Luister zonder te oordelen, iets wat binnen advocatenkantoren weinig voorkomt. Als iemand bijvoorbeeld aangeeft dat hij het moeilijk vindt om te bepalen wat het goede moment is om iets af te stemmen, zeg dan niet ‘ja maar je kunt gewoon altijd binnenlopen’. Blijkbaar heeft de medewerker dit gevoel niet, anders zou hij of zij dit niet aangeven. Vraag door en bekijk het eens door de ogen van die medewerker. Ga na wat jíj kunt doen om dit obstakel weg te nemen en kom samen tot een oplossing.

Uit deze gesprekken komt waardevolle informatie en goed luisteren is essentieel om medewerkers en teamleden betrokken en gemotiveerd te houden. Uiteraard geldt dit ook andersom. Indien jij minder ervaring hebt, luister dan ook goed hoe de ervaren medewerkers over bepaalde dingen denken en wat ze vinden zonder daar meteen een stempel op te plakken.

Tip 3: Wees bewust van je eigen gedrag

Denk goed na over hoe jij dingen aanpakt op je werk. Hoe communiceer je? Hoe behandel je je collega’s? Waar maak je tijd voor vrij en waar maak je geen tijd voor vrij? Welke grappen maak je? Wat verwacht je van collega’s? Met welke houding en energie kom en ga jij naar kantoor? Vraag aan collega’s feedback (zie ook tip 4) op deze punten en kom erachter hoe zij dit ervaren. Met die input krijg je inzicht in je eigen gedrag en besef je wellicht dat jouw gedrag niet allemaal even aangenaam is voor de ander. Het motto ‘wij hebben dit zo moeten doen dus jullie moeten dit ook zo doen’ geldt vaak nog steeds terwijl dit niets goeds teweegbrengt. Het is juist goed om vraagtekens te zetten bij de huidige werkwijze en te leren van het verleden. Kopieergedrag is een serieus probleem binnen advocatenkantoren en dit kan alleen worden doorbroken als iedereen bewust wordt van zijn eigen bijdrage hieraan.

Tip 4: Vraag om kritische feedback

Wees bereid om je kwetsbaar en open op te stellen aangaande je fouten en onzekerheden, zodat anderen zich veilig voelen om hun eigen fouten, twijfels en zorgen te melden. Een goede manier om dit te doen is door kritische feedback aan medewerkers te vragen. Op deze manier laat je zien dat jij het niet altijd juist hebt, en dat je het wilt horen wanneer je het fout hebt. Beperk dit niet tot enkel inhoudelijke aspecten, maar betrek juist ook de manier van samenwerken, communiceren en managen erbij. Je bouwt hierdoor meer ervaring op in het ontvangen van kritiek, zodat je ook een beter idee krijgt hoe jouw kritische feedback door anderen zou kunnen worden ontvangen. Bijkomstig voordeel is dat het vragen om kritiek leidt tot sterkere relaties op de werkvloer. Het vragen om kritische feedback is bij uitstek geschikt om te doen bij je jongere, minder ervaren collega’s. Besef wel dat het voor jonge medewerkers lastig is om feedback te geven aan jou als senior of partner, hierover meer tips in mijn volgende blog. Andersom, het vragen om kritiek aan een meer ervaren collega, bevordert niet specifiek de open cultuur aangezien dit de natuurlijke manier van feedback geven is (top-down). Al is het natuurlijk altijd goed om van je fouten te leren en actief te vragen om feedback op je werk.

Tip 5: Schakel een onafhankelijke partij in

Bij veel advocatenkantoren is op dit moment geen sprake van een ‘veilige omgeving’: een omgeving waarin medewerkers volledig open durven te zijn en hun mening durven te uiten. Over samenwerking, communicatie, werktijden, de manier hoe binnen het team met elkaar wordt omgegaan wordt zelden een openhartige discussie gevoerd. Dit krijg je als individu ook niet zomaar voor elkaar. Zeker in hiërarchische verhoudingen zullen medewerkers een belemmering voelen om te vertellen hoe ze hier daadwerkelijk over denken. Deels omdat dit niet gebruikelijk is en deels omdat ze bang zijn dat dit gevolgen kan hebben voor hun beoordeling. Pas als er wél een veilige omgeving is, zullen deze discussies kunnen plaatsvinden. Om deze te creëren is het essentieel om de eerst te werken met een onafhankelijke partij (zoals Archie Advisory). Medewerkers zullen in gesprekken met een derde wel open durven te praten, zeker als anonimiteit gewaarborgd blijft. Op deze manier wordt het al normaler om over niet-inhoudelijke onderwerpen te praten en wordt de discussie begeleid. Door een brug te zijn tussen de medewerkers en partners komen zo de belangrijkste knel- en verbeterpunten van een team boven tafel.

Onderneem actie!

Onderneem nu actie en je loopt voor op je concurrenten. Ga actief aan de slag met bovenstaande tips. De meeste advocatenkantoren slapen nog, als je nu wakker wordt creëer je een concurrentievoordeel en is jouw kantoor straks wél in staat om de beste medewerkers te behouden en aan te trekken. Dit is hét moment om verandering in te zetten en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.