De mismatch tussen advocatenkantoren en de jonge generatie

De tijd waarin je het mannetje van de borrel was nadat je vertelde dat je deze week weer 80 uur had gewerkt, ligt inmiddels ver achter ons. Nu word je uitgelachen. Waarom, maar echt, wáárom vragen ze?

‘Waarom’ is een goede vraag. Daar zijn natuurlijk genoeg antwoorden op te verzinnen. Je vindt de werkzaamheden leuk, je werkt voor gave klanten en schrijft mee aan waardevolle stukken. Je ontvangt elke maand een goed salaris, je collega’s zijn gezellig en het jaarlijkse kerstfeest en ski trip zijn onvergetelijk. Dus ja daarom werk ik zoveel uur per week. De grote vraag is, is dit het waard? Nu heb je nog tijd zat, maar als je naar je collega kijkt die net vader is geworden, zie je hem worstelen. Hoe zal dat bij jou later gaan?

Het harde werken is een minpunt van een baan bij een groot kantoor, maar daar staan genoeg dingen tegenover. Toch? Deze vraag wordt steeds minder vaak bevestigend beantwoord. Hoe kan dat?

Mismatch

Er is een mismatch tussen advocatenkantoren en de jonge generatie. Er zijn verschillende oorzaken voor deze mismatch. Een hiervan is dat de tijd is veranderd, jonge generaties hebben andere wensen en behoeften dan voorheen. Werk en salaris zijn niet meer het belangrijkste in het leven. Hobby’s, sociale en maatschappelijke activiteiten hebben sprongen gemaakt op de prioriteitenlijst. Daar tegenover staat dat advocatenkantoren nauwelijks verandering hebben doorgemaakt. De traditionele cultuur is al jaren hetzelfde en deze komt niet overeen met wat jonge generaties zoeken in hun baan.

Energiegevers ontbreken

Millennial-expert Thijs Launspach noemt in zijn boek Werken met Millennials de volgende punten die door deze groep wordt beschouwd als energiegevers op werk: ontwikkelmogelijkheden, betekenis van het werk, goede werksfeer, autonomie, snelle feedback, directe communicatie en mensgericht leiderschap. Bij advocatenkantoren ontbreekt het vaak aan snelle feedback, directe communicatie en al helemaal aan mensgericht leiderschap. Tel daar de door hem genoemde energievreters – te weinig waardering, micro-managen en de hoeveelheid top-downbeslissingen – bij op en je hebt een complete mismatch tussen wat de Millennial wil en hoe het er op een advocatenkantoor aan toegaat.

Langetermijncontinuïteit in gevaar

Het gevolg is dat er steeds meer jonge advocaten stoppen bij grote kantoren en op zoek gaan naar een andere baan. Ergens waar ze normalere uren draaien en waar ze worden erkend en gewaardeerd. Zonde, wat ze vinden het werk inhoudelijk vaak nog heel interessant. Voor advocatenkantoren levert dit problemen op voor de langetermijncontinuïteit. Er zal niet meer worden gestreden om het partnerschap. Kantoren moeten genoegen nemen met de enige die nog is overgebleven, als er al iemand overblijft. Maar of dit nou de gewenste kandidaat is… Twee opties blijven over: deze persoon geen partner maken en uiteindelijk het kantoor zien krimpen, of inleveren op kwaliteit.

Het valt niet mee

In de media is deze trend inmiddels erkend (zie bijvoorbeeld FD op 31 juli 2019: Jachtveld LinkedIn: de strijd om de advocaat-medewerker). Toch wordt er niet écht actie ondernomen. Een veel gehoorde reactie is ‘het valt bij ons kantoor wel mee’. Het valt niet mee. Pols eens hoeveel medewerkers met minder dan vijf jaar ervaring partner willen worden. Of ga eens na hoe vaak er iemand vertrekt die het kantoor eigenlijk liever had behouden.

Als je als kantoor nu actie onderneemt, ben je straks in de positie om de beste mensen te behouden én word je gezien als een zeer aantrekkelijke werkgever voor starters en professionals. Een voordeel ten opzichte van je concurrenten want zij houden vast aan de oude gewoonten.

Hoe dan?

Sta open voor andere visies. Hou niet vast aan het motto ‘zo gaat het hier al jaren’. Begin met luisteren naar de jonge generatie. Start met de bouw van een veilige omgeving waarin iedere medewerker zich thuis en gewaardeerd voelt. Dit gaat absoluut niet van de één op de andere dag. De eerste stap is bewustwording. Besef wat voor invloed bepaalde gewoonten en gebruiken op je medewerkers hebben en ga het gesprek aan. Dit is hét moment om verandering in te zetten en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.