Huilend op de thuiswerkplek

Afgelopen week zijn de maatregelen weer verscherpt. Thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan. Waar veel werkgevers de medewerkers in shifts naar kantoor lieten gaan, zal de komende weken weer honderd procent vanuit huis moeten worden gewerkt.

Ellendig. Velen zullen de situatie zo omschrijven. Het heeft geen zin om te blijven klagen, maar een domper zoals deze zorgt voor een baalmoment. En dat geeft niet. Uiteindelijk accepteert iedereen de situatie, maar dat betekent niet dat het ook makkelijk is.

Burn-out en bore-out op de loer

Een van de lastige elementen van thuiswerken is het vervagen van de grens tussen werk en privé. Het natuurlijke moment van ‘afsluiten’ is afwezig. Genoeg mensen die nog een paar uur ‘s avonds doorwerken. Daar is natuurlijk niks mis mee, maar waak ervoor dat medewerkers niet structureel op hun tenen lopen en vervolgens met het hoofd vol werk-gerelateerde gedachten op de bank zitten.

Zeker als de werkdruk hoog is, ligt een burn-out op de loer. Virtuele koffiemomentjes worden overgeslagen omdat in dat kwartiertje toch nog veel werk kan worden verricht. Sommige mensen zullen meer stress ervaren en meer vermoeid zijn. Collega’s en leidinggevenden merken dit minder snel op, omdat je elkaar niet ziet en minder goed aanvoelt hoe het met iemand gaat. Het is tijd voor meer eerlijke en open gesprekken. Zorg dat signalen wel worden opgepikt en onderneem actie wanneer nodig.

Aan de andere kant ligt de bore-out op de loer. Als het wat rustiger is en iemand geen druk voelt, is het lastig om vol energie aan de slag te gaan. Dit is heel begrijpelijk en menselijk. Medewerkers hebben thuis genoeg afleiding en mogelijk zijn de werkzaamheden niet uitdagend genoeg. De hele dag thuis achter je laptop is best saai en het werk is eentonig geworden. Nauwelijks fysieke afspraken, geen inspirerende meetings of opleidingsdagen, geen events met je collega’s, geen spontane lunch op vrijdagmiddag. Veel momenten waar iemand normaal energie uit put, zijn dit jaar helemaal niet doorgegaan. Een ander gevaar is dat iemand niet meer betrokken wordt bij het resultaat van zijn werkzaamheden. Voorheen hoorde medewerkers op de werkvloer vrijwel automatisch hoe projecten verliepen en wat de status was van bepaalde dossiers. Mogelijk moeten mensen nu enkel het ‘voorwerk’ doen en vergeten teamgenoten de juiste personen op de hoogte te houden omdat dit nu extra actie vereist. Een gevoel van nutteloosheid kan uiteindelijk serieuze gevolgen hebben. Het is belangrijk dat iemand het gevoel heeft dat hij een waardevolle bijdrage levert.

Leidinggevende belangrijk

Uit onderzoek blijkt dat één op de zes hoogopgeleiden een angstcultuur ervaart op werk en dat één van de vier hoogopgeleiden die op zoek is naar een andere baan, dit doet vanwege de leidinggevende (nieuwsbericht NOS, 28 september). De leidinggevende, het team en de cultuur zijn bepalend om iemand prettig te laten voelen op werk. Er zijn dus genoeg medewerkers die het niet durven aan te geven als ze met een van de genoemde moeilijkheden worstelen. Vaak is het ook niet ‘normaal’ is om over dit soort onderwerpen te praten omdat de focus altijd op inhoud ligt. Een slechte relatie met leidinggevenden of het team, motivatieproblemen door thuiswerken, een gevoel van nutteloosheid, of het missen van een positief toekomstperspectief hebben altijd invloed op de productiviteit en sfeer van het team. Als je het gevoel hebt dat zoiets in jouw team speelt, onderneem dan actie en faciliteer een open gesprek. Dat niemand nu vertrekt betekent niet dat het per definitie goed gaat. Vanwege de economische onzekerheid durven mensen minder van baan te wisselen.

Laat je helpen – juist nu

Partners, teamleiders of HR-medewerkers hebben het vaak al druk genoeg waardoor het monitoren van de medewerkers en het team erbij inschiet. Als dit zo bij jou team is, erken het en laat je helpen door een Archie Advisory . Het is zo belangrijk medewerkers nu aan boord te houden door in ze te investeren. Extra aandacht, extra begrip en extra moeite die je doet zal worden opgemerkt en gewaardeerd. Alle beetje helpen, zeker in deze donkere, herfstachtige, ellendige dagen.