quick scan advocatuur

Verbeter de werkcultuur!

Wat

 • Een Quick Scan van het team. 
 • Een onderzoek naar de werkcultuur in jullie team. 
 • Vertrouwelijk (video)gesprek van 30 minuten met ieder teamlid.
 • Gesprek met veel vragen over het menselijke aspect van werk zoals:  werkcultuur, work-life balans, toekomstperspectief en onderlinge relaties en verwachtingen.  
 • Bevindingen in een inzichtelijk rapport inclusief aanbevelingen.
 • 2x bespreking resultaten: in (video)meeting: met team en leidinggevenden / partner(s).
 • Zowel online als fysiek mogelijk.

Waarom

 • Uit een onderzoek onder jonge advocaten blijkt dat er veel mis is met de werkcultuur. 
 • Nu hebben partners en leidinggevenden vaak geen idee wat er in het team speelt. Kom hier nu achter! 
 • Medewerkers kiezen sneller voor baan buiten de advocatuur.
 • Lange termijncontinuïteit in gevaar.
 • Focus veel op inhoud, terwijl menselijke kant zo belangrijk is.
 • Zonder nulmeting en input van medewerkers is er geen goede basis voor verandering. 
 • Onafhankelijke partij zorgt voor eerlijke gesprekken, nieuwe inzichten en neemt al het werk uit handen!

Resultaat

 • Inzicht in alle medewerkers. 
 • Weet wat er in het team speelt, waar eventuele irritaties en frustraties uit voortkomen, en wat het team het liefst anders ziet. 
 • Knelpunten helder en verbeterpunten duidelijk.
 • Sterkere verbondenheid in het team 
 • Medewerkers voelen dat zij er toe doen.
 • Startpunt voor verbeterde werkcultuur. 
 • Vervolgens een op maat gemaakt traject of zelf aan de slag met de aanbevelingen.
 • Loop niet achter de feiten aan en wees voorbereid op de toekomst.

Waarom is een Quick Scan zo nodig?

 • Slechts 21% van de advocaten heeft een goede work-life balans. 
 • Slechts 14% vindt dat partners een goed beeld hebben van wat er speelt binnen het team.
 • 65% vindt dat hun kantoor meer moet focussen op het menselijke aspect van werk.
 • Verbeter nu de werkcultuur binnen jouw team! 

Lees alle resultaten in de blog van

MR. Magazine Online

Voor wie is de Quick Scan?

 • Teams waar vooral wordt gefocust op het inhoudelijke aspect van werk en weinig praten over onderwerpen als werkcultuur, samenwerking, work-life balans en onderlinge verwachtingen
 • Zeer geschikt (en nodig!) voor de advocatuur, maar ook nuttig voor andere organisaties in de zakelijke dienstverlening. 

Wat kost de Quick Scan?

 • Al beschikbaar vanaf EUR 1.499 per team!