De eerste stap om de werkcultuur bij advocatenkantoren te verbeteren

Vorige maand schreef ik over de schokkende resultaten van het onderzoek onder jonge advocaten. Hieruit blijkt dat er veel mis is in de werkcultuur van advocatenkantoren. De work-life balans is slecht en in slechts één op de vijf teams wordt gepraat over onderwerpen als samenwerking en verwachtingen. Daarnaast hebben partners geen idee wat er speelt in het team en vindt bijna niemand dat medewerkers centraal staan binnen hun kantoor. De werkcultuur is alles behalve optimaal en draagt niet bij aan een prettige, motiverende werkomgeving. De vele reacties op het stuk maken duidelijk dat we het over één ding eens zijn. Het moet anders.

Verbeteren werkcultuur

De grote vraag is: Hoe los je deze problemen op? Dit is iets waar veel kantoren (hopelijk) over nadenken. In de afgelopen jaren hebben zij verschillende dingen geprobeerd. Trainingen persoonlijk leiderschap, een gesprek met een vitaliteitscoach, of een paar sessies mindfulness zijn goede gebaren en ook zeker nuttig voor medewerkers. Ze veranderen echter niks aan de werkcultuur. Dezelfde gewoonten en gebruiken blijven gangbaar op de werkvloer. De enkele focus op het inhoudelijke aspect van werk blijft de norm. Gesprekken met het team over onderlinge verwachtingen, persoonlijke uitdagingen, communicatie en work-life balans blijven uit.

Om de werkcultuur wel te verbeteren moet er voor een praktische insteek worden gekozen. Ervoor zorgen dat er écht iets verandert op de werkvloer. Een gerichte aanpak met concrete stappen en acties voor jouw team, want 91% van de advocaten vindt dat de werkcultuur verschilt per team. Het verbeteren van de werkcultuur is iets waar een team direct mee aan de slag kan. Het ligt binnen jullie cirkel van invloed. Niet wachten totdat het bestuur met een cultuurtraject komt. Jullie kunnen nú actie ondernemen.

De eerste stap: start met een quick scan

De eerste stap is erachter komen hoe de situatie in jullie team is. Een quick scan maakt dit meteen duidelijk. De meningen van alle teamleden worden in kaart gebracht. Durft iemand makkelijk aan te geven als hij ergens mee zit? Voelt iemand zich gewaardeerd? Ziet iemand zichzelf nog in dit team werken over 3 jaar? Allerlei vragen die inzicht geven in de werkcultuur van jullie team. Een zeer eenvoudige stap, maar één die uitgevoerd moet worden door iemand van buiten de organisatie. Vreemde ogen dwingen. Uit het onderzoek blijkt dat er in de meeste teams geen open, veilige werkcultuur is. Een vertrouwelijk gesprek met een externe partij is essentieel omdat in interne gesprekken niet iedereen zich durft uit te spreken.

Deze eerste nulmeting is belangrijk omdat het geen zin heeft om een verbetertraject in te gaan zonder te weten waar de knelpunten zitten. Gesprekken leveren meer op dan surveys. De resultaten zijn een echte eyeopener en een startpunt om iedereen fijner te laten voelen op werk. Vanaf dat punt gericht werken aan een veilige werkcultuur waarin medewerkers centraal staan. Bewijzen dat jullie team en kantoor het anders doet. Zet die eerste stap!