DIENSTEN

Samen gaan wij een traject aan zodat medewerkers weer centraal staan binnen jullie organisatie.  We zorgen ervoor dat medewerkers  zich gehoord en gewaardeerd voelen en geen noodzaak zien om ergens anders te kijken. We creëren een open en veilige cultuur zodat medewerkers zich op hun plek voelen en het beste uit zichzelf halen. Het resultaat: een moderne organisatie met een fijne werkcultuur die past in de huidige tijd! 

Een op maat gemaakt verandertraject voor jouw organisatie. Hulp bij de uitdagingen op het gebied van medewerkers. Met resultaten die daadwerkelijk merkbaar zijn op de werkvloer. Samen evalueren en op- of afschalen waar nodig. Focus op de mens achter de medewerker en het vormgeven van een efficiënter team.  Iedereen maakt onderdeel uit van deze verandering, elke medewerker in elke laag is belangrijk.

Bouwstenen verandertraject

Individueel gesprek

Vertrouwelijk gesprek over de werkcultuur en de menselijke aspecten van werk met alle medewerkers van het team of de organisatie.  In kaart brengen hoe de huidige werkcultuur wordt ervaren. 

Inzichtelijk rapport

Een nulmeting van de huidige situatie. Resultaten en inzichten gebundeld in een duidelijk, visueel rapport met nuttige en praktisch toepasbare aanbevelingen. Het ideale startpunt voor een verbetertraject.

Presentatie

Presentatie van het rapport en de aanbevelingen. Voorstel tot een verbetertraject om samen te werken aan een toekomstbestendige organisatie waarin medewerkers centraal staan.  

Teamsessie(s)

Open gesprek met het team waarin onderwerpen als werkcultuur, samenwerking en werk-privé balans  worden besproken door middel van (o.a.) stellingen en situaties.  In diverse groepen, afhankelijk van uitkomsten werkcultuur onderzoek

Interim

Liever grondig aan de slag? Indien jullie handen tekort komen op het gebied van teamontwikkeling,  werkcultuur, strategisch HR, bepalen en implementeren van benodigde veranderingen of betrokkenheid van medewerkers is een aanstelling op interim-basis de geschikte oplossing. 

Periodieke begeleiding

Van bijvoorbeeld wekelijkse teamvergaderingen overige overleggen, gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers (incl. voorbereiding en evaluatie), specifieke projectgroepen

 

Missie, visie, speerpunten

Stap voor stap bepalen van jullie doel en de beste weg hier naartoe. Natuurlijk met input van het team en medewerkers! 

Specifiek vervolgtraject

Begeleiden en implementeren van verbeterpunten zodat er verschil merkbaar is op de dagelijkse werkvloer. Differentiatie per team of praktijkgroep. 

Intervisie advocatuur

De verplichte kwaliteitstoets als onderdeel van het verandertraject.
Ook op individuele basis mogelijk: (online) intervisiebijeenkomsten. 

Quick Scan

De 1e stap naar een betere werkcultuur

  • Vertrouwelijk (video)gesprek met ieder teamlid 
  • Binnen 2 weken de knelpunten en verbeterpunten van het team/ organisatie duidelijk 
  • Verbetertrajecten hebben lage kans van slagen als je niet weet wat er speelt

Werkzaam in de advocatuur?

Kom in actie! Uit onderzoek onder jonge advocaten blijkt dat:

  • Slechts 21% van de advocaten heeft een goede work-life balans.
  • Slechts 14% vindt dat partners een goed beeld hebben van wat er speelt binnen het team.
  • 65% vindt dat hun kantoor meer moet focussen op het menselijke aspect van werk.

Wat anderen zeggen

Deze organisaties gingen je voor

Neem contact op

lara@archieadvisory.nl
06 – 41817628