Deze 4 dingen zijn niet voldoende om de werkcultuur te veranderen (al denken kantoren vaak van wel)

Bij veel advocatenkantoren is de werkcultuur nog erg traditioneel. Toch denkt het bestuur, de partners of HR vaak dat ze écht veel doen om dit te verbeteren. Alle kleine beetjes helpen, maar als onderstaande punten de enige dingen zijn die jouw kantoor doet, is het tijd om aan de bel te trekken.

1. Een beroemde spreker of mental-health goeroe uitnodigen

“Bij ons beseffen we dat onze medewerkers het belangrijkst zijn, daarom hebben wij op onze jaarlijkse studiedag een bekend persoon die over work-life balans komt praten”. Dit is natuurlijk geen slechte ontwikkeling. Het is alleen niet genoeg. Het is een korte trigger, vaak weinig concreet of praktijkgericht. Het werkt soms zelfs averechts, het kantoor doet wel alsof ze er om geven maar vervolgens verandert er in de praktijk niets. Dit kan soms irritatie opwekken bij medewerkers.

Wat een aanvulling zou zijn? Plan met je team een uurtje in om te praten over wat iedereen belangrijke takeaways vond. Formuleer samen verbeterpunten en concrete acties voor jullie team aan de hand van de lezing. 

2. Heel hard roepen, schrijven, mailen en uitdragen dat de medewerkers op één staan

Zonder dat er eigenlijk écht iets is veranderd. Want laten we eerlijk zijn, bij veel kantoren stonden de medewerker de afgelopen jaren niet op één. Bij een groot deel nog steeds niet. Het feit dat er nu een nieuwe missie en visie is geformuleerd (uiteraard zonder input van medewerkers) waarin staat dat er aandacht is voor medewerkers, of dat op de website quotes staan over hoe belangrijk medewerkers zijn, betekent niet dat dit direct zo is. Medewerkers voelen niet dat zij op één staan als je dit heel hard roept. Het moet daadwerkelijk merkbaar zijn tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Er moet véél meer veranderen dan alleen wat uitspraken naar buiten toe.

Wat dan? Start eens met een nulmeting: Hoe staat iedereen erin? Wat kan er beter? Vanaf daar in kleine stappen naar een betere cultuur door bijvoorbeeld teamsessies, afspraken over bijvoorbeeld werkdruk en werktijden, en een maandelijkse evaluatie van de samenwerking binnen het team.

3. Gratis yoga en mindfulness

Veel kantoren gaan mee met de tijd en bieden kosteloos yoga of mindfulness aan onder kantoortijd. Daar is natuurlijk niets mis mee en veel medewerkers waarderen dit. Het verbetert alleen weinig aan de werkcultuur. Als iemand de yogacursus wil volgen om 17.30, voelt hij of zij zich bezwaard om vroeg te stoppen met werken. Soms betekent dit zelfs dat er later extra gewerkt moet worden. Dit zorgt dus voor éxtra werkdruk als er verder in de dagelijkse gang van zaken niets verandert. Yoga of mindfulness is een mooi extraatje en de personen die het volgen zijn er bij gebaat. Het werkt alleen echt goed als er in de algehele teamcultuur meer aandacht is voor het menselijke aspect van werk. Zo niet, dan draagt het niet bij aan een betere werkcultuur.

4. “Als er iets is dan kan je dit altijd aangeven”

Dit staat vaak in mailtjes van het bestuur, het sectiehoofd of de HR afdeling over een beslissing die al is genomen. Ook in andere vormen zoals: “Wij zijn benieuwd naar jullie input dus bel gerust” of “Als je het er niet mee eens bent staat onze deur altijd open”. Zij hebben het idee dat met deze zinnen echt wordt gevraagd naar input van de medewerker. Dit is helaas niet het geval, zo’n zinnetje maakt niet veel los. Er wordt nauwelijks op gereageerd door medewerkers omdat zij niet het gevoel hebben dat hun mening er toe doet. Vraag input in een telefoongesprek of loop even langs. Zo laat je zien dat je waarde hecht aan de mening van de medewerkers.

Voer het tempo op

Begrijp mij niet verkeerd, ik vind het een goede ontwikkeling als een kantoor bovenstaande punten doorvoert. Het is een eerste stap. Maar met dit tempo zijn advocatenkantoren pas in 2040 aan te merken als een toekomstbestendige organisatie waarin de medewerker centraal staat. Het kan en moet veel sneller, anders zijn de gevolgen pijnlijk. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Medewerkers gaan op zoek naar een andere werkgever en vervanging is niet te krijgen. Onderneem actie en pak het serieus aan: ga het gesprek aan, analyseer de resultaten, organiseer teamsessies en zet een teamtraject op. Richt je op de gewoonten en gebruiken die voorkomen in de dagelijkse praktijk, creëer bewustzijn en ga met het team vol voor verbetering.