Wie wil er nog partner worden bij een advocatenkantoor?

Partner worden bij een advocatenkantoor? Mij niet gezien is een veel gehoorde reactie binnen de advocatuur. Je krijgt tegenwoordig verbaasde gezichten als je uitspreekt wél partner te willen worden. Want waarom zou je dat jezelf aan doen?

De huidige generatie advocaat-stagiaires en advocaat-medewerkers weten genoeg redenen te bedenken om niet dit carrièrepad te kiezen. Dit is al jaren zo, maar toch blijven de juiste acties bij advocatenkantoren uit. Voor de continuïteit van een advocatenkantoor is het belangrijk dat er voldoende medewerkers zijn die het stokje over kunnen en willen nemen. Als er straks maar een enkeling over is om partner te worden, moeten zij daar wel voor kiezen. Is die medewerker niet van het gewenste niveau? Geen partner maken zal een krimp van kantoor tot gevolg hebben en als ze het wel doen, geef je mogelijk toe op kwaliteit.

Redenen om wel partner te worden bij een advocatenkantoor

Dat partner zijn niet meer wordt gezien als de heilige graal, neemt niet weg dat er natuurlijk aantrekkelijke aspecten aan het partnerschap zitten. Het geld, de verantwoordelijkheid, de mooiste zaken, echt van betekenis zijn voor cliënt, en de status waarmee het partnerschap gepaard gaat zijn nog steeds aantrekkelijk voor medewerkers. Logisch, want sinds de beëdiging wordt het partnerschap vaak gezien als het hoogst haalbare in hun carrière. Het weegt voor de jongere generatie alleen niet op tegen de nadelen van het partnerschap.

Redenen om geen partner te worden bij een advocatenkantoor

De redenen om geen partner te worden richten zich vooral op het menselijke aspect van werk: geen gezonde werk-privé balans, lastig te combineren met het gezinsleven, hoge werkdruk, de soms beperkte maatschappelijke impact, de geringe diversiteit in de bovenste lagen en de huidige werkcultuur is er niet één waar men lang wil blijven. De huidige partners zijn vaak geen lekker voorbeeld van iets wat jongere medewerkers aanspreekt. Het ondernemersaspect spreekt ook niet iedereen aan: cliënten binnenhalen, beslissingen nemen, risico’s aangaan en een team managen. Sommige advocaten willen gewoon uitdagend inhoudelijk werk doen en verder niets. Als partner wordt er vaak van je verwacht dat je óveral goed in bent (al weet natuurlijk iedereen dat dit nooit het geval is). Daarnaast zijn er ook financiële aspecten die een rol spelen. Er moet vaak een substantieel bedrag op tafel komen om in te mogen treden. De vraag of dit het waard is wordt als gevolg van bovengenoemde nadelen vaak met nee beantwoord.

Geen partner worden 

Als je de plussen en minnen naast elkaar zet, zullen de meeste medewerkers dus uitkomen op de conclusie: geen partner worden. De nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Zonde, want in de werkcultuur is zoveel winst te behalen waardoor de lijst minnen aanzienlijk verkleind kan worden. Als kantoren hier de komende jaren echt op focussen, zijn er straks ongetwijfeld meer kandidaten voor het partnerschap. Kantoren die dit niet doen gaan de afslag missen. Het gebrek van een aantrekkelijk carrièreperspectief binnen kantoor in combinatie met de huidige krappe arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat medewerkers al na 4 of 5 jaar kiezen voor vertrek uit de advocatuur. Deze medewerkers zijn nu nauwelijks te vervangen, terwijl je ze wel hard nodig hebt. Het is zo zonde, de meeste medewerkers die vertrekken vinden het werk inhoudelijk namelijk wel heel leuk.

Wat moet je als kantoor NU doen

Volledige commitment, geen half werk maar écht in de spiegel kijken. Het antwoord is zo dichtbij: medewerkers zijn elke dag hard aan het werk maar er wordt te weinig oprecht geïnteresseerd naar gevraagd. Laat staan dat er wat wordt gedaan met het antwoord. Maar ook als er wel naar gevraagd wordt kijken medewerkers wel uit wat zij zeggen. Want om nu direct de stempel ‘geen partnermateriaal’ te krijgen door te vertellen dat zij het niet direct ambiëren gaat vaak wat ver. Mede daarom is het systeem lastig te doorbreken. Dus voor alle kantoren: schakel hulp in, laat gesprekken voeren met een externe partij die jullie medewerkers begrijpt. Zo kun je vanaf dat startpunt een verandertraject aangaan waar het kantoor uiteindelijk zijn vruchten van plukt.